Co To Jest Tokenizacja – Wyjaśniamy Podstawowe Pojęcia Świata Krypto

Świat krypto staje się coraz to bliższy naszej codzienności. Jest wiele powodów dlaczego tak się dzieje. Są to kwestie związane z digitalizacją naszej rzeczywistości, społeczeństwem zmęczonym kolejnymi falami inflacji, recesji, na które nie ma wpływu, a także chęcią inwestycji w zdecentralizowane rynki.

W związku z tym, wiele konceptów świata krypto powoli zaczyna przenikać do szerszej masy społecznej i ludzie coraz częściej zadają pytania o to czym jest NFT. Co to jest ten cały blockchain? I skąd własciwie biorą się Bitcoiny?

W tym artykule poruszymy jedną z najważniejszych kwestii dotyczącej świata krypto, a mianowicie – tokenizację, czyli jak tworzy się tokeny wymienne, NFT i wszystkie pochodne. Zapraszamy!

Co To Jest Tokenizacja?

W skrócie – jest to przeniesienie wartości ze świata rzeczywistego do cyfrowego. Są to w efekcie różnego rodzaju aktywa, którymi możemy następnie handlować, czy też wykorzystywać do innych rzeczy, jak w przypadku NFT.

Innymi słowy, za każdym tokenem musi kryć się jakaś realnie istniejąca wartość. W przypadku NFT, będą to np. obrazki, filmiki czy innego rodzaju medium. Może to jednak być coś zupełnie innego np. prawa własności, inne prawa majątkowe, czy nawet ruchomości same w sobie, istniejące w świecie rzeczywistym. Można wykorzystać tokeny w ten sposób, że stanowić będą one o własności danej ruchomości lub nieruchomości. W związku z tym, można przenosić ową własność poprzez samo zbycie tokenu, trochę jak z biletem na okaziciela.

Może powstać pytanie – po co w ogóle to robić? Przecież można normalnie przenieść własność poprzez np. umowę. Należy tu jednak uwzględnić pewien ważny element. Tokeny istnieją w konkretnych sieciach blockchain i dla danej sieci blockchain mają różnego rodzaju zabezpieczenia oraz użytkowość.

W ramach samej sieci blockchain, mogą być swobodnie zbywane i przenoszone za pomocą smart kontraktów. Plusem tego rodzaju rozwiązania jest to, że umowy zawierane na blockchain są publiczne i ekstremalnie bezpieczne. Blockchain zachowuje wszelkie interakcje z danym tokenem bez żadnych zmian. Oznacza to, że nie ma tam możliwości na przekreślenie jakiejś informacji, czy podmianę bez publicznego oznaczenia tej zmiany.

Daje to też możliwość dużo łatwiejszego przenoszenia praw niż w przypadku umów cywilnoprawnych czy w przypadku spółek akcyjnych. Przeniesienie własności tokena automatycznie wiąże się z nabyciem wszelkich praw i obowiązków powiązanych z jego posiadaniem, co uelastycznia i usprawnia handel.

Do Czego Używa się Tokenów?

Jak widzicie, tokeny mogą być wyjątkowo przydatne w w biznesie i codziennej aktywności rynkowej. Wielką zaletą tokenów jest to, że ich wartość jest ściśle powiązana z tym, jak traktujemy naszą własność, a nie tylko z uwagi na z góry narzucone zasady. Nie podlegają one również tak rygorystycznym restrykcjom jak spółki akcyjne, nad któymi wisi Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Rodzaje Tokenów

Jest wiele rodzajów tokenów, które używa się w przestrzeni krypto. Oto najciekawsze rodzaje tokenów.

Tokeny Użytkowe

Załóżmy, że nasz token reprezentuje udział w nieruchomości. Tego rodzaju tokeny użytkowe są dość często spotykane i wymieniane w kontekście blockchaina. Token ten może zwiększyć lub zmniejszyć swoją wartość w zależności od tego czy np. będziemy czynić jakieś nakłady na nieruchomość.

Tokeny Płatnicze

Innym sposobem wykorzystania tej technologii są oczywiście tokeny płatnicze. Oczywiście, pierwsze skojarzenia z tego typu tokenami dotyczą zapewnie sieci bitcoin, niemniej kryptowaluty to nieco inna kwestia. W przypadku tokenów płatniczych, sprzedawcy wykorzystują technologię blockchain w celu identyfikacji klientów i przekazywania danych o konsumentach. Tego typu cyfrowe tokeny są swego rodzaju drogowskazem przy poruszaniu się pomiędzy bankiem, konsumentem i sklepem e-commerce.

Tokeny Personalne

Wyróżniamy także tokeny personalne. Mogę one być np. formą sponsorowania jakiejś osoby w jej dążeniu do osiągnięcia sukcesu w sporcie, kulturze, czy biznesie. Wypuszczając tego rodzaju tokeny, osoba ma nadzieję, że zbierze kwotę, która pomoże jej rozwinąć się w danej dziedzinie poprzez kupienie sprzętu, promocję własnej osoby itp. Sukces danej osoby mógłby następnie wpłynąć na to, jak wartościowe staną się jej tokeny personalne.

Tokeny Zamienne i Niezamienne

Wśród rodzajów tokenów należy również wymienić tokeny zamienne i niezamienne, zwane także NFT. Co to oznacza? Tokeny zamienne, jak sugeruje nazwa, mogą być swobodnie wymieniane. Nie ma zasadniczo znaczenia, który z Bitcoinów posiadamy, wszystkie są takie same. 

Cechą NFT natomiast jest to, że są niewymienne, czyli nie można podmienić jednego na inny. Każdy z tokenów zamiennych może bowiem zostać podmieniony na inny bez utraty jego wartości. W przypadku NFT nie miałoby to sensu z uwagi na to, że po prostu mielibyśmy inny obrazek czy video. Są one zatem odwrotnością tokenów zamiennych, co zresztą stanowi o ich wyjątkowości.

Kryptowaluty

Kolejnym ważnym elementem, który warto poruszyć w dyskusji na temat tokenizacji to kryptowaluty. Czy kryptowaluty są tokenami? Można tak powiedzieć. A raczej, kryptowaluta to token+. Tokeny są zazwyczaj gośćmi na blockchain. Ktoś wykupił dla nich miejsce, wpadły tam, ale nie jest to ich natywne środowisko. W przypadku kryptowalut jest odwrotnie, gdyż posiadają one swój własny blockchain. W sieci Ethereum znajdziemy np. Ethereum, które zostało stworzone w tym właśnie celu. By mintować NFT na blockchain Ethereum, będziemy musieli użyć samej kryptowaluty, by pokryć tzw. gas fees.

Dodatkowo, można powiedzieć o różnicy w zastosowaniu obu narzędzi. Jest to różnica jak pomiędzy papierami wartościowymi a pieniędzmi. Nie zapłacimy w sklepie za bułkę naszymi akcjami Microsoftu, niemniej możemy je wymienić na pieniądze lub kupić za ich pomocą udziały w innej spółce. Dodatkowo, tokeny mogą być po prostu wykorzystywane na wiele różnych sposobów, a kryptowaluty to “jedynie” środek płatniczy.

Tokenizacja – Najpopularniejsze Sposoby

Skoro już wiemy czym są tokeny i do czego ich się używa, sprawdźmy najpopularniejsze modele tokenizacji, jakie są na rynku. Co przez to rozumiemy? Są to wszelkiego rodzaju sposoby emisji naszych tokenów. Odpowiedni sposób tworzenia ich oraz propagowania może doprowadzić do znaczącego wzrostu zainteresowania naszym tokenem.

ICO

Initial Coin Offering to wstępna sprzedaż tokenów, by zebrać odpowiednią ilość środków. Jest to zrzutka, podobna do equity crowdfundingu, tworzona w celu zebrania odpowiedniej ilości kapitału.

Największą zaletą ICO jest to, że nie ma żadnych pośredników pomiędzy inwestorem a osobą lub grupą zbierającą kapitał. W założeniu, ich cele są zbieżne, czyli obie strony chcą zarobić. Emitent tokenów poprzez zebranie kapitału, a inwestor poprzez zwiększenie wartości tokenów. Zagrożeniem w tym przypadku jest fakt, że nie ma żadnych praw własnościowych ani zabezpieczeń związanych z samym tokenem. Dodatkowo, z racji tego, że można dokonywać zakupów tokenów kompletnie anonimowo, nie jest to najbezpieczniejsza z transakcji, które będziemy tu przedstawiać.

ICO wydaje zazwyczaj token użytkowy, który umożliwia bezpośrednie transakcje, a nabywcy tokena cieszą się szybkością transakcji, które można na nim przeprowadzać. Szczególnie w porównaniu ze sprzedażą akcji. Nie jest on jednak odpowiednikiem papierów wartościowych i jego potencjał w zdecentralizowanej technologii, jaką zdecydowanie jest technologia blockchain, opiera się na ukończeniu całości emisji i zrealizowaniu celu wymienionego w opisie.

STO

STO to Security Token Offering, czyli emisja tokenów chronionych prawnie. Inaczej znane są jako tokeny bezpieczeństwa. Co to oznacza? Za pomocą tokenów security tokenizuje się zazwyczaj instrumenty finansowe. Możemy zatem kupować cyfrowe tokeny w technologii łańcucha bloków i w ramach sieci przesyłać pomiędzy użytkownikami akcje i obligacje reprezentowane przez owe tokeny. Emisja ta jest w gruncie rzeczy cyfrową reprezentacją praw majątkowych.

Z tego powodu jest to również dużo bardziej bezpieczna transakcja, ale niestety wymaga o wiele większych nakładów finansowych. Potrzebne są certyfikaty autentyczności np. związane z jurysdykcją danego państwa, a wyemitowane tokeny podlegają ścisłemu nadzorowi.

Handlowanie aktywami w tym przypadku to w dużej mierze zapewnienie inwestorom bezpieczeństwa płynącego z tego, że forma cyfryzacji biznesu oparta na STO jest dużo bezpieczniejsza. Niestety, w świecie krypto im mniej regulacji, tym lepiej i swobodniej czują się podmioty istniejące w tej formie cyfrowej, przez co STO, powiązane z cyfrowym prawem własności ściśle regulowanym, może mieć problemy z popularnością.

NFT Minting – “Powieszenie” na blockchain

Kolejnym sposobem emisji tokenów jest NFT. Jak wspominaliśmy, wśród tokenów zamiennych wyróżniamy wiele różnych standardów, takich jak tokeny użytkowe, tokeny płatnicze etc. Tokeny niewymienne są natomiast tylko w postaci NFT.

NFT jest adaptacją technologii blockchain w celu uzyskania oryginalnego cyfrowego dzieła o niepodważalnej oryginalności. W jaki sposób uzyskać tego rodzaju oryginalność? Otóż, należy udać się do blockchain i za pomocą tokena natywnego (często używane jest w tym przypadku Ethereum), a także za pośrednictwem platformy umożliwiającej mintowanie, możemy “powiesić” nasze cyfrowe dzieło na blockchain.

Proces emisji niezamiennych tokenów można następnie ogłosić w mediach społecznościowych wraz z wartością danego aktywa. Często używa się w tym przypadku techniki zwanej “lazy minting”. Polega to na tym, że to koszty przeniesienia danego NFT na blockchain, zwane gas fees, ponosić będzie kupujący, a nie emitent.

INO

INO to Initial NFT Offering. Jest to połączenie wspomnianych wcześniej dwóch rodzajów emisji tokenów w ramach własnej platformy. Proces tokenizacji przebiega w ten sposób, że przed wypuszczeniem kolekcji NFT lub gry NFT, twórcy wypuszczają tokeny tworzone przez artystów lub inne zasoby cyfrowe, zbierając w ten sposób kapitał.

Wówczas, gdy emisja zostanie zakończona, a kryptowaluty zebrane, dochodzi do wydania gry czy też kolekcji. Wówczas twórcy zamykają emisję i, poprzez działania marketingowe, starają się rozpropagować swoją grę czy kolekcję, by jak najbardziej zwiększyć wartość pojedynczych tokenów, szczególnie tych rzadszych.

Tokenizacja a Crowdfunding

Pojawia się jednak zasadnicze pytanie – czy tokenizacja to tak naprawdę nie jest crowdfunding? I tak, i nie. Tokeny na pewno mają dużo więcej zastosowań niż zwykły crowdfunding, to po pierwsze. Po drugie, tokeny są także dużo lepsze, jeśli chcemy zebrać pieniądze i jednocześnie stworzyć możliwość rozwoju biznesu w przyszłości. Po trzecie – decentralizacja!

Dzięki wydaniu utility tokenów poprzez wspomniane wcześniej ICO, możemy nie tylko pozwolić na inwestycję w naszą działalność, ale stworzyć dodatkowy element, który sam w sobie może rosnąć w wartość.

Jakie są najważniejsze zalety tokenów w porównaniu z equity crowdfundingiem? Po pierwsze – dywidenda tokenowa nie podlega podwójnemu opodatkowaniu jak w przypadku akcji. 

Tokeny są również w większości przypadków tańszym rozwiązaniem oraz – nie musimy tworzyć spółki akcyjnej, co jest niewątpliwym plusem, jeśli nie chcemy zasypać się ogromem formalności i podlegać wszystkim ograniczeniom, jakim podlegają spółki akcyjne. 

Oprócz tego, choć rodzajów akcji jest wiele, żadna z nich nie daje możliwości tak różnorodnych ofert jak w przypadku tokenów, gdyż nie ogranicza nas tu żadnego rodzaju ustawa. 

Warto też wspomnieć, że w związku z tym, iż tego rodzaju działalność nie jest sprzedażą akcji, możemy swobodnie promować i namawiać ludzi do skorzystania z naszej oferty. Ba, możemy sprzedać nasze tokeny nawet w Singapurze i zasadniczo nikt nie może nam tego zabronić. Tak jak w przypadku większości rzeczy związanych ze sferą krypto, jest to zdecentralizowany sposób na sformalizowany świat urzędniczy. I to działa!

Tokenizacja w Polsce

A jak to wygląda w polskich realiach? Cóż, jak można byłoby się spodziewać. Wciąż nie ma jakiegoś ogromnego sukcesu w związku z emisją tokenów w naszym kraju. Polacy wciąż boją się inwestować w świecie krypto, a mocno sformalizowane polskie realia sprawiają, że wydawanie tokenów w celu pozyskiwania funduszy wydaje się trudne i nieosiągalne.

Pojęcie tokena, lokowania walut w konkretnej kryptowalucie znajdującej się na blockchain, czy  ogólne operowanie kryptowalutą będącą wynagrodzeniem, lub tokenem przypisanym do konkretnej nieruchomości – to wszystko na naszym rynku jest wciąż nowością. Choć różne rodzaje tokenów pewnie pasowałyby do polskiej rzeczywistości, operacje dokonywane na nich są wciąż traktowane przez banki jako pół-nielegalne, a przynajmniej podejrzane.

Marketing, Marketing, Marketing

Osią sprzedaży każdego rodzaju tokena, a nawet popularnego Bitcoina jest marketing. Ludzie potrzebują wyrazistych postaci, za którymi będą podążać. Charyzmatów, którzy poprowadzą ich do jednego, drugiego, czy dziesiątego dołka, by przy jedenastym odbić się i stanąć na nogi. Zarówno tokeny, jak i kryptowaluty są w końcu jedynie narzędziem, które pełni określone funkcje i to od nas zależy jak będziemy z nich korzystać.

Być może, dzięki różnym technikom uda się w przyszłości przekonać większą rzeszę ludzi, by zaufali sferze krypto. Jest to warunek konieczny, by mówić o jakimkolwiek rodzaju rozwoju tej dziedziny w Polsce. Mogą do tego być wykorzystane akcje promocyjne, marketing, ale najlepiej zadziałałby jakiś jakościowy projekt, który porwałby masy.

Pierwsza polska gra NFT? Tokeny dające możliwość działania w polskim Metaverse? A może coś zupełnie innego? Tego jeszcze nie wiemy, ale jedno jest pewne – jeśli chcemy dołączyć do krajów rozwijających się w tej dziedzinie, to czas na zastanawianie się już dawno minął. Teraz musimy zacząć działać!

Co To Jest Tokenizacja – Konkluzja

Dziękujemy serdecznie za wspólne przejście przez ten trudny temat, jakim jest tokenizacja. Mamy nadzieję, że ten artykuł choć w części rozjaśnił Wam ten koncept. Faktem jest, że tokenizacja to naprawdę interesujący sposób na prowadzenie biznesu, szczególnie w kontekście zbierania pieniędzy na, może nie szczytny, ale jakiś cel.

Dzięki zdecentralizowanemu charakterowi, możemy poprzez tokeny w sposób łatwy i przyjemny zebrać pieniądze bez konieczności wchodzenia w ogrom formalności i problemów z jakimi wiąże się zakładanie spółek akcyjnych i tym podobne kwestie. Ogółem – jest to po prostu bardzo ciekawa alternatywa do wielu współczesnych bolączek rynkowych, stąd też – serdecznie zachęcamy do przynajmniej sprawdzenia z czym to się je. Do zobaczenia w następnym artykule!

Autor: Maciej

Jestem pasjonatem sztuki cyfrowej i technologii blockchain. Jako autor specjalizuje się w obszarze NFT, dostarczając wnikliwych analiz, trendów i informacji z branży. Zyskał zaufanie czytelników dzięki rzetelności i doświadczeniu w świecie cyfrowych aktywów. Jego ekspertyza oparta jest na latach badawczych oraz praktycznym zaangażowaniu w projekty NFT. Śledź jego bloga, aby być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami w dynamicznym środowisku NFT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *